Manipulation är det nya normala


Idag är det billigt och lätt att manipulera vad som skrivs i sociala medier. Bots, trollkonton och så kallade deep fakes påverkar opionionen bland företags- och privatkunder med desinformation. Dina medarbetare och kunder kan sprida falsk och vilseledande information utan att veta om det. Konspirationsteorier kan urholka det ömseesidiga förtroendet till men också inom företaget.

 

Hoten mot ditt företag


Det kan få ödesdigra konsekvenser för ditt företag: 


  • om en influerare sågar dina produkter kan miljoner av kronor i marknadsföring gå upp i rök 
  • påverkanskampanjer kan skada ditt varumärke ("brand attacks")
  • negativa berättelser kan urholka förtroendet för ditt företags samhällsansvar (CSR)
  • kunskapsförakt kan misstänkliggöra forskning och utveckling (R&D)
  • nyckelpersonal kan hotas på grund av deras ställningstaganden och kompetens
  • den psykosociala arbetsmiljön och företagshälsan kan ta skada av misstänksamhet


Hur kan du skydda dig?


Går det att skydda sig mot dessa negativa konsekvenser? I en tid då strategiska berättelser blir allt viktigare för företagen att etablera sig på den globala marknaden är det en avgörande tillgång att kunna identifiera och bemöta hotet från informationspåverkan. Covid-19-krisen har visat hur lätt det är när desinformation och konspirationsteorier får fäste i den allmänna opinionen och hur det mobiliserar till motstånd mot fakta och kunskap.


Det här kan du göra:


  • utbilda din nyckelpersonal om det nya hotet
  • öka dina medarbetares medvetenhet
  • utveckla förmåga till riskanalys och bemötande av informationspåverkan


Hyperhelikon Ideas Consulting AB erbjuder dig utbildning, stöd och orientering. 


Hyperhelikon Ideas Consulting AB är en ledande svensk och internationell aktör inom fältet informationspåverkan och hur den kan bemötas. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningsinsatser för din nyckelpersonal inom beslutsfattning, säkerhet, marknadsföring, kommunikation och kundrelationer. 


Kontakta oss på 070-676 93 23 eller info@hyperhelikon.se för att ta reda på mer! 


Våra föreläsningar, kurser och workshops utvecklar ditt företags motståndskraft. 


Hyperhelikon Ideas Consulting AB leds av Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria. Hans forskning om konspirationsteorier (och Covid-19) har resulterat i en rapport till MSB, omfattande mediekontakter och utbildningar för olika aktörer så som Utbildningsradion (UR), Svenska Kyrkan, Föreningen för Folkbildningsforskning och andra. 


Här kan du se en gratis video om konspirationsteorier på Utbildningsradions (UR) hemsida. 


Hyperhelikon Ideas Consulting AB är en del av Emprogage AB, ett ekosystem av samskapande konsulter som verkar för positiv samhällsförändring. 

Informationspåverkan - hur hanterar ditt företag det nya hotet?


Vi lever i en tid där olika aktörer utnyttjar osäkerheten kring information i egna syften. Företag och näringsliv har länge varit del av konspiratoriska berättelser om maktmissbruk och mörka missförhållanden. Det är lätt att manipulera information och nya hot skapas mot ditt företag. Går det att skydda sig?